КОНТАКТЫ
Наші контакти
Адреса: 03680, Україна, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, корпус 8.
Тел.: +38 (044) 391-51-50
Е-mail: office@irf.com.ua

Реалізація рибних консервів в Україні
Тел.: +38 (044) 391-51-50
Е-mail: sales-ua@irf.com.ua

Реалізація продукції з криля:

Тел.:
+38 (044) 391-51-53
Е-mail:
sales-krill@irf.com.ua

Експорт рибних консервів (Департамент ЗЕД):

Тел.:
+38 (044) 391-51-53
Е-mail:
export@irf.com.ua

Імпорт рибних консервів:

Тел.:
+38 (044) 391-51-50
Е-mail:
import@irf.com.ua

Виробництво рибних консервів під приватними торговими марками:

Тел.:
+38 (044) 391-51-50
Е-mail:
private-label@irf.com.ua

Департамент управління сировинними і товарними запасами:

Тел.:
+38 (044) 391-51-50
Е-mail:
purchase@irf.com.ua

Департамент управління персоналом:

Тел.:
+38 (044) 391-51-50
Е-mail:
hr@irf.com.ua

Департамент зв’язків з громадськістю:

Тел.:
+38 (044) 391-51-50
Е-mail:
info@irf.com.ua

Керівництво корпорації «Інтеррибфлот»:

Е-mail:
head@irf.com.ua


© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc